Для реалізації своїх цілей і завдань Фонд:

— Розробляє і реалізує власні програми;

— Залучає для їх реалізації фахівців;

— Укладає договори;

— Створює тимчасові творчі колективи;

— Залучає кошти організацій і приватних осіб;

— Здійснює видавничу діяльність у встановленому законодавством України порядку;

— Засновує власні засоби масової інформації;

— Поширює агітаційні матеріали;

— Інформує населення, розробляє заходи з метою інформування населення з питань соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;

— Розповсюджує інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою з метою популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;

— Засновує власні заклади соціальної, культурної, духовної інфраструктури та охорони здоров’я;

— Засновує власні стипендії, премії, нагороди Фонду для дітей, учнів, студентів, педагогів, викладачів, діячів культури, мистецтва, науки, техніки та інше.