Проблеми, на розв’язання яких спрямований проект

На жаль, не завжди пацієнти державних медичних установ отримують якісне та ефективне лікування. Причиною тому є морально і фізично застаріле обладнання, або зовсім його відсутність; відсутність в Україні препаратів, які здатні забезпечити якісне лікування; не відповідність санітарно-епідеміологічним нормам, поганий стан приміщень медичних установ.

Завдання проекту:

 

  • допомога медичним установам в придбанні обладнання, інструментів, препаратів, необхідних для ефективного лікування пацієнтів;

 

  • надання допомоги державним медичним установам в проведенні ремонтних робіт.

 

Мета проекту:

Всебічне сприяння модернізації та оновлення відділень медичних установ, а так само надання допомоги в забезпеченні їх високоефективними медичними препаратами.